“Uluslararası Biyolojik, Tarım ve Yaşam Bilimleri Kongresi”, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye tarafından düzenlenen Bilimsel bir Kongredir. Kongre 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde Ukrayna’nın Lviv kentinde yapılacaktır.

Bu Kongre, Biyoloji, Tarım ve Yaşam Bilimleri konularını ele alan öncü bir uluslararası bilim, teknoloji ve iş forumudur. Teknik oturumlarda ise davetliler ve gönüllüler kongre konuları hakkında sözlü sunumlar yapacaktır.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

SPONSORLAR

KONGRE KONULARI

– Tarım, OrmancılıkveYaşamBilimleri
– Ziraat Mühendisliği
– Su Ürünleri ve Biyosistemler
– Hayvan Bilimi
– Biyomedikal bilim
– Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
– Biyoloji
– Biyomühendislik
– Biyomalzemeler

– Biyomekanik
– Biyofizik
– BiyolojikBilim
– Biyoteknoloji
– Botanik
– Kimya
– KimyaMühendisliği
– YerBilimleri
– ÇevreBilimi

– Gıda Bilimi
– Ormancılık
– Genetik ve İnsan Genetiği
– Tıp Bilimi
– Makineler
– Farmasötik Bilimler
– Fizik
– ToprakBilimi

DAVETLİ KONUŞMACILAR

ORGANİZASYON KOMİTESİ